Energetické prínosy a efektívnosť investície!

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené zisky a stupeň pokrytia potreby teplej úžitkovej vody na 1m2 solárneho systému pre celoročný ohrev teplej úžitkovej vody. Celková denná spotreba vody a s tým súvisiaca  spotrebovaná energia pre pokrytie spotreby jednej osoby je  50 L vody zohriatej z 10oC na 60oC. Pre výpočet je vybraný kolektor s vysoko selektívnou vrstvou orientovaný na juh so …

Energetické prínosy a efektívnosť investície! Čítajte viac »