CENNÍKY ZOSTÁV SOLÁRNYCH SYSTÉMOV

U nás komplet s dodávkou, montážou a v prípade systémov na OPV navyše aj s pripojením vodoinštalácie na Vaše rozvody studenej a teplej vody.

Pre aktuálne ceny nás kontaktujte!
ceny na webe ku dnu 25.05.2022

Obchodná konzultácia

Vladimír Trachta +421 907 538 177

E-mail

info@domar.sk

Dôležité: Kúrenárske, demontážne a rekonštrukčné práce na jestvujúcich zariadeniach a technológii v už obývanom objekte nepatria do primárneho solárneho systému a do celkového rozpočtu solárnych zostáv. V prípade potreby a záujmu zo strany investora je možné tieto práce a iné drobné rekonštrukcie dohodnúť na mieste inštalácie.