CENNÍKY ZOSTÁV SOLÁRNYCH SYSTÉMOV

Aktualizované ku dňu 1.3.2023

Dôležité: Kúrenárske, demontážne a rekonštrukčné práce na jestvujúcich zariadeniach a technológii v už obývanom objekte nepatria do primárneho solárneho systému a do celkového rozpočtu solárnych zostáv. V prípade potreby a záujmu zo strany investora je možné tieto práce a iné drobné rekonštrukcie dohodnúť na mieste inštalácie.