Ak nechcete mať žiadnu starosť o získanie poukážky na dotáciu, celý proces aj so žiadosťou v jeho prvotnej fáze zrealizujeme so SIEA v našej réžii.

Budeme od Vás potrebovať

Číslo listu vlastníctva

Kde je zapísaný: Druh stavby pod číslom 10 RODINNÝ DOM ( v prípade novostavby – neskolaudovaného rozostavaného rodinného domu bez prideleného súpisného čísla, musíte doložiť list vlastníctva, na ktorom je zapísaná rozostavaná stavba pod č.21 a kópiu právoplatného stavebného povolenia )

Trvalý pobyt

Všetkých vlastníkov uvedených na liste vlastníctva, podľa občianskeho preukazu a jeden mobilný kontakt na jedného ( majoritného ) vlastníka, ak Vy sám len vybavujete túto predmetnú záležitosť a nie Ste uvedený na liste vlastníctva

Ak chceme žiadať o dotáciu na Fotovoltický systém

 ( netýka sa termického systéme – slnečné kolektory ), je potrebné nám poslať, najlepšie ešte na začiatku aj poslednú vyúčtovaciu faktúru od Vášho dodávateľa elektrickej energie z číslom EIC a Vášho odberného miesta s výškou spotreby za posledný rok, pre účely výpočtu správnej výšky dotácie, ktorá sa odvíja od tohto ukazovateľa

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach pre roky 2024 – 2029 bude poskytovaný z programu SLOVENSKO, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelena domacnostiam. DoMaR Solar s.r.o.  je zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam

Užitočné odkazy