Fotovoltické panely

Solárny systém FOTOVOLTICKÝ – výroba elektrickej energieSolárny systém FOTOVOLTICKÝ – výroba elektrickej energie FVz – fotovoltické panely ( fotovoltické panely zachytávajú slnečné žiarenie a premieňajú ho na elektrickú energiu (jednosmerný prúd ) skratka FVz = fotovoltické zariadenie

Fotovoltika – čo ponúkame:
Fotovoltické panely vyberáme len od najväčších výrobcov a dodávateľov, ako sú: Trina Solar, Jinko
Solar, Longi Solar, Ja Solar, Canadian Solar a Solvis (podľa aktuálnej dostupnosti). 

Meniče s MPPT AC mikroprocesorom riadené regulátory/invertory s plne automatickým sledovaním
maximálneho výkonu pri rôznych podmienkach osvitu fotovoltickej zostavy. Regulátory slúžia na
pripojenie bežných odporových záťaží, konštruované pre distribučnú sústavu s napätím 230V k
zostave fotovoltických panelov s jednosmerným napätím.

Fotovoltický systém HYBRIDNÝ

Výroba elektrickej energie do vlastnej siete s akumuláciou do vlastných batérii (batériové úložisko), systém môže fungovať aj bez batérií, systém môže zakázať dodávky do siete (nie však úplne na nulu) tak isto môže posielať prebytky energie do siete (virtuálna batéria).

1.fázový systém hybridný do 3,68kW 

3.fázový systém hybridný do 10kW 

Hybridné meniče od výrobcu GoodWe

Batériové úložisko

 
  • Batériové úložiska od výrobcov Pylontech, GoodWe, alebo BYD
 
 

Najvhodnejšie riešenie domácnostiam, ktoré spotrebujú veľa energie, keď slnko nesvieti. Vyrobená energia
smeruje priamo do batériového úložiska, cez menič napätia a regulátor nabíjania. Hybridný systém je vhodný
náročnejším zákazníkom, ktorých neodradí vyššia investícia. Z nášho pohľadu je to ale pre rodinný dom
najrozumnejšie a najvyspelejšie riešenie.

Fotovoltický systém SIEŤOVÝ

Výroba elektrickej energie do vlastnej siete bez možnosti akumulácie do vlastných batérii a
s možnosťou dodávky prebytkov do verejnej siete (virtuálna batéria) :

1.fázový systém sieťový do 4kW

3.fázový systém sieťový do 10kW

Sieťové meniče od výrobcu GoodWe a pripravujeme produkty od americkej značky General Electric Solar

Riešenie domácnostiam, ktoré spotrebujú väčšinu energie počas slnečného dňa. Oplatí sa, ale len tam, kde
mám dostatok letných vybíjačov, ako je chladenie, rekuperácia, prípadne bazénová filtrácia a vykurovacie
zdroje, ako je elektrický kotol, tepelné čerpadlo, alebo odporové elektrické podlahové kúrenie. Vyrobená
energia smeruje priamo do rozvodnej siete cez menič napätia. Sieťový systém je vhodný pre nižšiu
počiatočnú investíciu.

Fotovoltický systém LOGITEX

Len príprava teplej vody v hybridných ohrievačoch Logitex

Ohrievače vody zn.LOGITEX predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využívaní ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie výhrevnej špirály na fotovoltické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému.

Jednoduchosť a variabilita umiestnenia FV panelov, ich bez údržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Využitie FV panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať ďalšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltických panelov.

 

MOŽNOSTI OHREVU

Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia. Preto hybridné ohrievače vody značky LOGITEX sú určené na predohrev, ohrev a doohrev vody v prípade použitia elektrického zdroja z fotovoltických panelov na ohrev vody.

Rozmery ohrievačov vody “ LOGITEX „

Hybridné ohrievače vody “ LOGITEX “ možnosti a prevedenia

 

Systém Logitex