Často kladené otázky

Najnovšie články

Zariadenie

Ako pracuje solárne zariadenie

Solárny systém aktívne využíva slnečnú energiu a úmyselne ju transformuje na tepelnú energiu. Kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič