Termické slnečné kolektory

Solárny systém TERMICKÝ ( fototermický ) – príprava teplej vody

  1. Solárny systém TERMICKÝ – príprava teplej vody OPV – slnečné termické kolektory ( slnečné kolektory zachytávajú sálavé teplo a premieňajú ho na tepelnú energiu, ktoré sa absorbuje v zásobníku s kvapalinou ) skratka OPV = ohrev pitnej vody

PRÍPRAVA OHRIATEJ PITNEJ VODY

Priamy solárny ohrev a príprava ohriatej pitnej vody (OPV) v solárnom volne stojatom zásobníku.

Solárny predohrev-ohrev jestvujúceho ohrievača TV (bojlera) v obývanom objekte zo solárneho zásobníka.

PRIKUROVANIE BUDOV A OBYTNÝCH PRIESTOROV

Priamy solárny ohrev a príprava ohriatej pitnej vody (OPV) a vody pre kúrenie v solárnom kombinovanom akumulačnom zásobníku.

Solárny predohrev – ohrev jestvujúceho ohrievača TV (bojler, kotol) a spiatočky kúrenia (kotla) v už obývanom objekte zo solárneho kombinovaného akumulačného zásobníka.

OHREV VODY V BAZÉNOCH

Možnosti ohrevu bazénovej vody cez protiprúdny výmenník.

Solárny predohrev – ohrev jestvujúceho ohrievača TV (bojler, kotol) a spiatočky kúrenia (kotla) v už obývanom objekte zo solárneho kombinovaného akumulačného zásobníka 

Samostatný solárny ohrev bazénovej vody.

Solárny ohrev bazénovej vody v kombinácii s ohrevom pitnej vody (OPV ) v solárnom zásobníku.

Solárny ohrev bazénovej vody v kombinácii s OPV a podporou vykurovania v kombinovanom akumulačnom zásobníku.

Čo potrebujeme vedieť pred vypracovaním cenovej ponuky na inštaláciu slnečných kolektorov a solárneho systému na OPV – ohrev pitnej vody.

Ako nato a ako sa orientovať v cenovej ponuke.

Čo je potrebné vedieť pre možnosť požiadať o dotáciu.

Naše kolektory len tak niečo nezničí.

Doporučenú záruku 12 rokov na SLNEČNÉ KOLEKTORY – predlžujeme na nami montované systémy na 18 ROKOV, za predpokladu výmeny kvapaliny v nami doporučených cykloch.

Celková plocha kolektorov rady TS 3oo je 2,03 m² / absorpčná plocha je 1,78 m² / rozmer 1000x2000mm

Celková plocha kolektorov rady TS 5oo je 2,53m² / absorpčná plocha je 2,26 m2  / rozmer 1265x2000mm

V našich zostavách používame prevažne kolektory s „M“ vývodmi pre jednoduchosť montáže.

Pri všetkých kolektoroch je použité štandardné bezpečnostné sklo ( 4mm ).

Minimálny ročný energetický zisk z 1m² plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 je 525 kWh/m² rok

Zasklievacie lišty všetkých kolektorov majú farebné vyhotovenie anodická oxidácia tmavý bronz.