Energetické prínosy a efektívnosť investície!

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené zisky a stupeň pokrytia potreby teplej úžitkovej vody na 1msolárneho systému pre celoročný ohrev teplej úžitkovej vody. Celková denná spotreba vody a s tým súvisiaca  spotrebovaná energia pre pokrytie spotreby jednej osoby je  50 L vody zohriatej z 10oC na 60oC. Pre výpočet je vybraný kolektor s vysoko selektívnou vrstvou orientovaný na juh so sklonom 45o. Hodnotenie je prevádzané pre znečistenú atmosféru, ktorá stupňom znečistenia zodpovedá malému mestu. Z výpočtu je zrejmé (a z existujúcich demonštračných projektov prakticky dokázané), že solárny systém je v priemernom roku schopný plne pokryť spotrebu energie v letných mesiacoch ( 6 mesiacov ). Celoročná úspora sa pohybuje medzi 50 – 75% energie potrebnej na ohrev teplej úžitkovej vody. Mesiac máj až september je reálna  úspora 100 % len za predpokladu, investície do väčšieho zásobníku 300 L a viac a počtu kolektorov 3 a viac. Nemožno očakávať, že pri 2.kolektoroch a 200 L zásobnej nádrži s 5. obyvateľmi  a pri spotrebe 50 L  TÚV na hlavu denne budú tieto čísla reálne. Efektívnosť solárneho systému a jeho energetické prínosy spočívajú v dostatočnej akumulácii teplej vody tak, aby som dokázal preklenúť 2 – 3.dňový výpadok slnečných dní a dokázal tak pokryť spotrebu TÚV na tieto dni len zo slnka.

Mesiac

Dní

Celková potreba

(kWh) pre TÚV

Zisk z kolektorov

(kWh)

Pokrytie TÚV

Kolektory (kWh)

Reálna úspora

(%)

Január

31

98,83

28,59

28,59

28,93

Február

28

89,27

47,31

47,31

53,00

Marec

31

98,83

80,87

80,87

81,83

Apríl

30

95,64

93,68

93,68

97,95

Máj

31

98,83

122,19

98,83

100,00

Jún

30

95,64

135,91

95,64

100,00

Júl

31

98,83

133,82

98,83

100,00

August

31

98,83

120,39

98,83

100,00

September

30

95,64

101,32

95,64

100,00

Október

31

98,83

62,24

62,24

62,97

November

30

95,64

28,43

28,43

29,72

December

31

98,83

16,62

16,62

16,82

Rok

365

1163,64

971,37

845,51

72,66

Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje približne 80-90 % energie na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody, zvyšok pripadá na ostatné spotrebiče ( s výnimkou auta ). Správne navrhnuté solárne zariadenie s kvalitnými kolektormi môže v našich geografických podmienkach v ročnom priemere ušetriť 50 až 75 % energie na prípravu teplej úžitkovej vody a 20 až 40 % tepla na kúrenie.

     Podľa analýz  vykonaných Komisiou Európskej únie bolo v r. 2000 v jej členských štátoch prevádzke 7,1 mil. m2  termických slnečných  kolektorov. Toto množstvo by sa malo do r. 2025 zvýšiť na 100 mil. m2, čo predstavuje viac ako 15 násobný nárast. Na Slovensku je však záujem o slnečné kolektory minimálny v porovnaní s okolitými krajinami hlavne smerom na juh a západ, málokto si chce „ predplatiť  teplo “ v podobe investície do solárneho systému, hoci mnohí z nás si, priplácajú na dôchodkové pri poistenie.

     Každý hľadáme v dnešnej dobe prudkého rastu cien cestu, ako znížiť náklady na svoju existenciu.

Mnohý  z nás  ukladajú  svoje  peniaze  do bankových ( aj  nebankových  rizikových )  inštitúcií  s vidinou zhodnotenia svojich  peňazí. Peniaze v bankových domoch sú pri súčastnej  inflácii a úrokoch v bankách v skutočnosti  neefektívne  zhodnotené  peniaze  a dovolím si  tvrdiť,  že ukladať  peniaze  v bankách  je veľmi  zlá  investícia  ( priam stratová ) . Samozrejme  pre nevyhnutné  rodinné  okolnosti  je  nutné  mať  v rezerve finančné prostriedky, ale je  zlé si myslieť  ak chcem peniaze v dnešnej dobe  dobre investovať  a zhodnocovať  viazať ich v bankách.  Je nutné hľadať rezervy, ako šetriť a ako znižovať svoju  spotrebu. Čaká to za niekoľko rokov celý svet, veď dostupné energetické zásoby na modrej planéte tu nie sú naveky. Dôležité preto je zabrániť, aby nám peniaze unikali z domu a následne urobiť niečo, aby nám v peňaženke aj zostali.

    Vstupili sme do Európskej únie, tento vstup bol však podmienený ďalším rastom cien energií. Je preto na zvážení a rozhodnutí každého z nás, aby našiel ten správny čas na správne rozhodnutie. Solárne zariadenie v predstihu môže v konečnom dôsledku znamenať značné úspory a aj prijateľnú návratnosť celého zariadenia.

Facebook
Twitter
LinkedIn