Ako pracuje solárne zariadenie

Solárny systém aktívne využíva slnečnú energiu a úmyselne ju transformuje na tepelnú energiu. Kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič tvoria základ solárneho zariadenia. Pod spotrebičom rozumieme bojler, bazén, alebo rôzny spôsob využitia tepelnej energie.   Solárne zariadenie potom môžeme rozdeliť aj podľa spôsobu cirkulácie teplonosnej kvapaliny na samoťažné (gravitačné) a na cirkuláciu s núteným obehom za pomoci čerpadla.   Orientácia solárneho …

Ako pracuje solárne zariadenie Čítajte viac »