Čerpadlová jednotka dvojvetvová „Regusol“ s odvzdušnením / ST25-70

2,0 kW Elektrická špirála pre ohrev bojlera. Vhodná napr. pre bojlery solárne DZ Dražice.

Závit 6/4″,

Dĺžka = 420 mm

447.84 

Vrátane DPH

Ceny platné ku dňu 1.5.2022.

Dostupnosť 5 na sklade

SKU S4479 Kategória
Hmotnosť 10 kg
Viac infomáci o produkte

Návod na montáž

Solárna inštalačná jednotka zabezpečuje obeh teplonosnej kvapaliny, meranie a regulovanie prietoku, uzatvorenie, dodržiavanie maximálneho pretlaku a kontrolu solárneho okruhu. Má tepelnoizolačný obal a je určená pre montáž na stenu.

Solárna inštalačná jednotka Regusol – dvojvetvová je určená pre nátokovú a spiatočkovú vetvu s integrovaným ručným odvzdušňovačom, Regusol – jednovetvová len pre spiatočkovú vetvu primárneho okruhu v solárnych zariadeniach pracujúcich so slnečnými kolektormi na ohrev úžitkovej vody. Solárna inštalačná jednotka je určená pre kolektorové pole do 10 kolektorov s primárnym okruhom s dĺžkou rúr maximálne 20 m.

Na pripojenie medených rúr ? 22 x 1 mm do primárneho okruhu sa používa zovieracie zoskrutkovanie solárnej inštalačnej jednotky. Vetvu s čerpadlom je potrebné zapojiť na spiatočkovú (studenú) vetvu. Do medených rúr je potrebné vsunúť podperné púzdra ? 22 x 1 mm, nasunúť prevlečnú maticu, rozovierací krúžok a rúru vsunúť do dutiny zoskrutkovania až na doraz. Prevlečnú maticu pevne dotiahnuť rukou a vidlicovým kľúčom o jednu otáčku. Použiť dva vidlicové kľúče – na teleso solárnej inštalačnej jednotky a prevlečnú maticu.

Priamo v balení solárnej inštalačnej jednotky je poistná armatúra, na ktorej je poistný ventil, ďalej sa tam nachádza konzola expanznej nádoby na ktorú sa dá cez tlakovú hadicu na spodný vývod poistnej armatúry a na dvojitý blokovací ventil pripojiť expanzná nádoba. Na vývod poistného ventila je vhodné namontovať oblúk z plastickej hmoty s hadicou a jej koniec vsunúť do zbernej nádoby. Plnenie a vyprázdňovanie primárneho okruhu je možné pomocou bočných guľových kohútov na vetve s čerpadlom.

Podobné produkty